Att anlita juridisk hjälp

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Det är en fråga som många ställer sig och sanningen är att den som vill kalla sig "advokat" behöver först och främst en juristexamen och sedan också bli invald som medlem i Sveriges Advokatsamfund. När det gäller "jurist"-biten så finns inga som helst krav, även om det är vanligt att de som kallar sig jurister faktiskt också har genomgått någon form av juridisk utbildning.

Varför ska man kontakta en jurist?

En vetting inställning till frågan är att man kontaktar en person med juridiska kunskaper när det gäller frågor som medför stora konsekvenser för dig personligen. Det kan vara på ett personligt plan eller ett rent ekonomiskt plan. Till exempel kan det gälla avtal som du har med företag eller om du har en konflikt med din arbetsgivare.

Svenska Advokatsamfundet menar så klart att man alltid, så fort en konflikt har uppstått, genast ska överlåta alla förhandlingar till en auktoriserad medlem av samfundet. De talar naturligtvis i eget intresse och dessutom också av erfarenhet.

Värt att påpeka är att det inte alltid är en god idé att på ett tidigt stadium anlita en jurist för att sköta förhandlingar i ett ärende. Detta då motparten i ett känsligt skede kan uppfatta detta som en avtalsmässigt aggression.

Tänk på att det kan vara vettigt att överväga om det bästa är att få till en lösning utanför en domstol. Därmed inte sagt att man inte bör använda sig av en advokat eller jurist för att rådfråga i ett tidigt skede.

Det är alltid ett ekonomiskt ställningstagande som man behöver göra innan man kontaktar en jurist. Detta beror till stor till på att jurister är kostsamma att anlita.

Läs mer om juridisk hjälp här: advokatfirmanaberg.se

 

Relaterat

Senaste