Höjda arbetsgivaravgifter gör det svårare för säsongsarbetare

I och med regeringsskiftet i september höjs arbetsgivaravgifterna för unga under 26, något som får stora konsekvenser för turismen eftersom den till stor del är beroende av att säsongsanställda unga vuxna till exempelvis liftar, restauranger och hotell.

För fjällanläggningar som Tänndalen innebär höjningen merkostnader, och inga småskaliga sådana. Richard Palmgren, destinationschef på Tänndalen, uppskattar att merkostnaderna kommer att landa på runt 800 000 kronor.

Flertalet fjällanläggningar har gått ihop och jobbat för att arbetsgivaravgifterna inte skulle höjas, men utan framgång. Jonas Kojan på Funäsfjäll skulle hellre ha sett att nivåerna fick stanna kvar där de legat under alliansens styre. Detta skulle ha hjälp företagare i beslut om att anställa eller inte. 

Richard Palmgren på Tänndalen förutspår att de höjda avgifterna försämrar unga vuxna och nyanländas möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Säsongsarbete är ofta en inkörsport in till arbetslivet för båda samhällsgrupperna.

”Kommer det bli svårare för unga att få jobb i fjällvärden?”, undrar Sveriges Radio.

”Det är min bedömning, absolut.”, svarar Richard Palmgren.

Alexander Blomqvist som driver skidbacken Ekebyhov på Ekerö utanför Bromma är även delvis ansvarig för driften på skidanläggningen Tännäskröket i Funäsdalen. Det innebär många rekryteringar och att ett beslut om höjd arbetsgivaravgift skulle kunna göra att anställningsprocessen blir något jobbigare nästa år.

I år har man fått ihop en bra personalstyrka på båda anläggningarna och Alexander tror att det delvis beror på att anställda från tidigare år vill komma tillbaka och arbeta. En tydlig företagskultur och en bra arbetsmijö är något som väger tungt och lockar tillbaka unga arbetstagare. Den punkten är inte lika viktigt för äldre anställda och lagändringen skulle kunna innebära att många företag ändrar sin strategi för att attrahera personal, säger Alexander Blomqvist.

Relaterat

Senaste