Innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt får stöd av Forska&Väx

Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland. Det vill Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova se till. För att främja detta finansierar Vinnova utvecklingsprojekt i små och medelstora företag genom Forska&Väx. I år har 61 företag fått dela på sammanlagt 77 miljoner kronor.

Sverige är i stort behov av hållbar tillväxt. För många små och medelstora företag kan det dock vara svårt att få finansiering för sina projekt. Med satsningen ”Forska&Väx” vill Vinnova ge dessa företag möjligheten att utvecklas. Genom ekonomiskt stöd i tidiga skeden vill Vinnova uppmuntra olika innovationsprojekt. Förhoppningen är att kunna bidra till att skapa framgångsrika produkter och tjänster. I framtiden kan det bli just dessa som bidrar till tillväxt och nya jobb.

Vinnova har funnits sedan den 1 januari 2001 och är ett statligt verk under Näringsdepartementet. Vinnova innehar rollen som nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Varje år investerar de ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser som ska främja behovsmotiverad forskning och förbättring av slagkraftiga innovationssystem.

Små och medelstora svenska företag med idéer som baseras på ny kunskap, ny teknik eller en ny tillämpning kan söka finansiering från Forska&Väx. Både aktiebolag och ekonomiska föreningar är välkomna att söka, så länge innovativa idéer finns. Ett krav är dock att aktiebolaget eller föreningen inte har fler än 250 anställda.

Det finns två typer av projekt som företag kan söka finansiering för. Dessa är dels förstudier och dels utvecklingsprojekt. Vinnova har också en separat budget för projekt inom digital hälsa. Till denna kategori räknas lösningar som på ett innovativt sätt använder digital teknik och data för att kombinera digital teknologi med medicin och genetik. Besluten om vilka företag som ska få finansiering fattas av Vinnova med hjälp av internationella och nationella experter. Alla insatser följs sedan upp och utvärderas kontinuerligt. De projekt som anses mest innovativa, kan skapa kundnytta på sikt eller skapa mycket tillväxt har störst sannolikhet att lyckas. Den som vill ansöka har fram till den 15 september 2014 på sig innan nästa ansökningsomgång stänger. Med hjälp av dessa bidrag kan fler företag blir mer innovativa och hitta nya lösningar. Nyströms Cement är ett exempel på ett mindre svenskt företag som genom sin innovation - NC-blocket - har kunnat utvidga och expanderat sin verksamhet.

Läs mer om Forska&Väx och Nyströms Cement:

http://www.vinnova.se/forska-o-vax

http://www.nystromscement.se/

Relaterat

Senaste