Ökande brist på personal inom den svenska IT-sektorn

Arbetsförmedlingen meddelar stor brist på kompetens och arbetskraft inom IT och teknik. Detta trots den att en stor mängd nya jobb väntas.

Den 10 juni presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos för sysselsättningsgraden för Sverige under 2015 och 2016. Enligt prognosen kommer arbetsmarknaden utökas med 110 000 jobb, och arbetslösheten väntas sjunka till 7.5 procent. Trots denna positiva utveckling ser de fortfarande stora brister i kompetens och arbetskraft, särskilt för yrken inom IT och teknik.

Arbetsförmedlingen berättar Svenska företag har stora svårigheter att rekrytera bland annat IT-personal, systemerare och programmerare. Anledningen till detta är dels att en expansiv marknad, men dels också att de sökande ofta saknar rätt kompetens. Detta har lett till att många företag istället väljer att rekrytera utomlands, men bristen kan på sikt innebära att tillväxten hämmas och försvagar den svenska marknadspositionen.

Enligt prognosen så är en stor del av arbetslösheten av IT-utbildade svenskar på grund av att de antingen har luckor i sin utbildning, eller att de saknar viktiga nyckelkunskaper som krävs inom företagens verksamhetsområden. Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen, tror att problemet kan lösas med bättre utbildning och ett tätare samarbete med de svenska företagen.

– Jag tror att vi måste förbättra samarbete mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. De måste in i diskussionen och berätta vilken kompetens man söker, vad är det för typ av kunskaper man söker, säger Tord Strannefors till International Data Group.

Brist på arbetsmarknaden innebär möjlighet för unga

Den stora bristen innebär goda förutsättningar för unga som vill göra karriär i ett allt mer centralt område. Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag, och för att kunna anpassa sig i en föränderlig värld krävs kunskap inom helt nya områden. Att satsa på en karriär inom IT kan vara en god investering för framtiden, precis som yrken inom industrin samt ingenjörsyrken kan komma att bli om några år.

 

Relaterat

Senaste