SciCross ska genomföra utvecklingsprojekt inom Forska&Väx

Tidigare i år fick SciCross, ett datahanteringsföretag inom Life Science, med 420 000 kronor i medel för att genomföra en förstudie. Förstudiemedlen kom från Vinnovas program Forska&Väx, ett inititativ som tagits fram för att främja innovation och utveckling i små och medelstora företag. Nu har resultaten kommit in, och SciCross tar sikte på ett utvecklingsprojekt inom immunogenicitet.

Klicka här för att läsa mer om Forska & Väx på OpenCVProfile.

SciCross är beläget på Gothia Science Park i Göteborg. De är verksamma inom fältet Life Science, och har ett fokus på datahantering och –analys för att kunna ta fram nya innovationer, särskilt när det kommer till läkemedelstillverkning. Förstudien som genomförts var inriktad på att undersöka marknadspotentialen för tjänster och produkter som de planerat inom immunogenicitet – förmågan ett ämne har att framkalla immunförsvarsreaktioner.

Pierre Dönnes, VD för SciCross AB, förklarar att oönskad immunogenicitet kan skapa antikroppar som verkar mot läkemedel. Det betyder alltså att människans naturliga immunförsvar aktiveras och förstör livsviktig medicin i kroppen. Han berättar vidare att problemet är vanligt särskilt för multipel skleros och ett stort antal inflammatoriska sjukdomar. SciCross arbetar i sin förstudie med att ta fram ett förslag på hur man kan tillverka läkemedel med hänsyn till medicinens immunogenicitet och stabilitet.

– Resultaten i förstudien pekar mot att det finns både tekniska och kommersiella förutsättningar för den prototyp vi jobbar med nu, konstaterar Pierre Dönnes i ett pressmeddelande.

Förutom förstudien ingår också SciCross i ett stort EU-finansierat projekt under namnet ABIRISK. Det är en storsatsning inom EU där 300 miljoner investerats för att försöka motverka immunförsvarsreaktioner i biofarmaceutiska produkter. Förhoppningen är att förstudien ska leda till nya utvecklingar och innovationer inom området som kan bidra till projektet.

– Genom det projektet jobbar vi med en rad av de största internationella läkemedelsföretagen. För närvarande förs diskussioner med flera potentiella partners för ett Vinnovafinansierat utvecklingsprojekt. Jag räknar med söka Vinnovamedel för att kunna genomföra en fullskalig utveckling och marknadsintroduktion av den mjukvara som är en del i förstudien, säger  Pierre Dönnes.

Relaterat

Senaste