Snart invigs Lunds universitets storsatsning LUX

Inför höstterminen 2014 är det tänkt att den nygamla byggnaden LUX ska stå klar. Tanken med byggnadsprojektet är att skapa ett nytt och större humanist- och teologcentrum, HT-campus, som förutom LUX ska bestå av det intilliggande Språk- och litteraturcentrat, SOL. Ett flertal institutioner kommer att flytta in i LUX bland annat Institutionen för Kulturvetenskaper, Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen och Filosofiska institutionen. Datumet för invigningen av det nya utbildnings- och forskningscentret är satt till den 28 augusti.

LUX är en sammansvärjning av en modern och nybyggd del samt de två äldre byggnaderna Zoofysiologen och Zoologen. Projektet resulterar i en ny byggnad på 7000 kvadratmeter som präglas av ljus, glas, klara färger och räta linjer som är sammankopplad med de två historiska tegelbyggnaderna från 1917. Lärare, studenter och forskare kommer få nya föreläsningssalar, studieplatser och entrétorget, caféet och biblioteket inuti LUX blir naturliga mötesplatserna.

Arkitekten bakom LUX, Mats White, uttalar sig om syftet med nybyggnationen på byggnyheter.se:

”Hela projektets utformning utgår från människors beteende och sociala behov, att se och synas. Det ska fungera som en plats som uppmuntrar kontakt, men där man också kan hitta avskilda studieplatser som ger överblick över dem som kommer och går i huset. En tydlig ambition från universitets sida är att med LUX skapa en modern läromiljö som samtidigt utgör ett stimulerande tillskott till stadslivet kring Sölvegatan och Kunskapsstråket.”

Du kan läsa hela artikeln med Mats White på byggnyheter.se, och ytterligare information om LUX hittar du på Lunds universitets hemsida. Inglasningar och förnyelser se TBO:s hemsida.

Relaterat

Senaste