Tidningsskandal försämrar förhållandet mellan polis och media

Efter den stora tidnings- och polisskandalen i Storbritannien, som avslöjade hur media hade hackat sig in i telefoner och hur poliser hade tagit emot mutor, har relationen mellan brittisk media och polis nått fryspunkten, visar nya undersökningar.

Guy Smith, inrikeskorrespondent på BBC London, har gjort intervjuer med både journalister och pressansvariga hos polisen i syfte att publicera resultaten i en avhandling. Där framkommer det att båda parter anser att relationen är ansträngd. Dessutom tycks det som den ömsesidiga förståelsen för respektive jobb har minskat. Polisens pressansvariga har svårt att förstå journalisternas frustration, enligt intervjuerna. I dessa sammanhang är det oerhört viktigt att ha professionella samarbetspartners. Pressansvariga blir under dessa förhållanden som en form av ambassadör. Ett företag som är vana att jobba med och mot media likt ambassadörer är byrån Gamsun. Läs mer om hur de arbetar www.gamsun.se

Rapporten lär skapa oro i polisleden. Visserligen har de tvingats vara kritiska till media i kölvattnet av flera stora skandaler, men ledningen vet att media spelar en viktig roll i att lösa brott på både en nationell och lokal nivå. En kriminalreporter uttryckte frustration över hur lite information poliserna är villiga att ge ut. Den nuvarande policyn som de följer fungerar inte, fortsatte reportern, utan leder bara till att polisen sluter sig från allmänheten trots att syftet ska vara det motsatta.

Samma reporter uttryckte oro över att polisens uppförande kan leda till större problem längre fram. För en organisation som så ofta anklagats för att vilseleda pressen och dölja sanningen kommer en policy som hindrar information att flöda fritt leda till att problemen staplas på hög, menade reportern. Denne fortsatte med att anklaga polisen för att fortsätta med ett felaktigt tillvägagångssätt trots att de ständigt får nya bevis som pekar på att det inte fungerar.

En annan journalist som intervjuats i avhandlingen sa att det har blivit nästintill omöjligt att sköta jobbet som kriminalreporter eftersom även gamla bekantskaper i poliskåren vägrar att prata. Ytterligare journalister pekade på problem som ett ständigt tillbakahållande av information och ett ifrågasättande av medias motiv till att bevaka ett fall. En reporter sammanfattade situationen genom att säga att polisen och pressteamen måste ändra sina attityder för att en förändring ska komma till stånd.

Hos polisen medgav vissa pressansvariga att relationen är ansträngd, men de påpekade att det finns en skillnad mellan nationella och lokala kriminalreportrar. Journalister på lokaltidningar gnäller mindre och det har lett till positiva resultat, sa en presschef. Men andra kunde förstå journalisternas svårigheter. En pressansvarig pekade på att poliser var försiktiga i sina kontakter med journalister eftersom spelreglerna ändrats de senaste åren.

En annan som svarat på intervjun menade att det var oundvikligt att relationen mellan press och polis skulle genomgå en förändring. Efter anklagelser om korruption framkom det att det funnits olämpliga kontakter. Det har lett till att det har varit svårt att återuppbygga tilliten och förtroendet för varandra på båda sidor.

Båda sidorna har ett ansvar för att relationen har skadats, sa en pressansvarig, och tyckte att vissa journalister har för liten förståelse för arbetet som kommunikatör hos polisen. Det försvunna förtroendet mellan de båda sidorna är avhandlingens stora tema, sa artikelförfattaren Guy Smith om sin studie, och tillade att på det stora hela verkar journalister vara mer missnöjda med det nuvarande läget än polisens presschefer.

Relaterat

Senaste