Väck industriintresset hos ungdomar

Mellan år 2012 och 2025 kommer uppskattningsvis närmare 2 miljoner svenskar att gå i pension, vilket olyckligtvis kan leda till brister inom en del yrkesgrupper, såsom ingenjörer. Det är speciellt människor inom industriverksamhet och verksamheter som är i behov av teknik som tros komma att drabbas.

Allt eftersom utvecklingen går framåt automatiseras mycket inom industribranschen, speciellt den mekaniska delen men också informationshantering och instruktionsdelen. Detta har lett till att kompetenskraven förändrats och en ny arbetsmiljö har uppstått. Företaget Automathink har lyft fram det faktum att man är i behov av att få dagens ungdomar att ändra sin syn på den svenska industrin. Man måste på något sätt lyckas väcka deras intresse för dagens moderna industrivärld. Högskoleansökningarna förväntas sjunka bland ungdomarna från dagens 120 000 ansökningar till endast 90 000 ansökningar år 2018. Frågan är hur man ska kunna locka så många sökande som möjligt till tekniken. Två starka faktorer som påverkar människors val av utbildning är tradition och förebilder.

En anledning till att unga kvinnor inte väljer att läsa till exempelvis civilingenjör kan kanske ha att göra med att det inte finns så många kvinnliga förebilder just inom den branschen. Därför tycker Automathink att det skulle gynna den svenska industrin att lyfta fram kvinnliga förebilder inom branschen så att yngre tjejer lättare kan identifiera sig och få upp ögonen för denna bransch. Detta skulle kunna hjälpa till att skapa en rekryteringsbas som består av både killar och tjejer. Hur man ska kunna utföra detta i praktiken är ännu inte klart, men idén är född.

Ett annat sätt att väcka intresse skulle kunna vara genom studiebesök på stora svenska företag så som Volvo och Ericsson, men också lite mindre (i sammanhanget) som till exempel Miltronic för att nämna ett. Genom att kunna visa ungdomarna vilket utvecklande och spännande jobb det är att arbeta som ingenjör är chanserna stora att allt fler skulle få upp ögonen och intressera sig för just denna yrkesbransch.

Relaterat

Senaste