Vad är B2B?

Business to Business handlar om en marknadsstrategi för hur företag köper och säljer tjänster mellan varandra. Skillnaden mellan andra marknader är helt enkelt att B2B är kommunikationerna och transaktionerna mellan två företag, alltså inte som exempelvis mellan företag och konsument. B2B handlar om personlig och direkt kommunikation och behöver inte nödvändigtvis handla om kampanjer, snarare ligger relevansen i relationer.

B2B är en viktig del för ett företag att vara medveten om. Många av de mest förtjänstfulla affärer som man som ett företag kan göra är att sälja varor eller tjänster till andra företag. Därför är det viktigt att företag är duktiga på att arbeta med relationer med andra företag, som i slutändan kan vara skillnaden mellan succé och konkurs. Det finns många olika sätt som man kan främja det egna arbetet med B2B på. Dels kan man utbilda sig själv och sin personal genom olika utbildningar som finns runt om i landet, dels så kan man också åka på gemensamma träffar eller mässor för att på ett bra och tydlig sätt träffa andra företag som har samma mål med företagsträffar.

B2B företagsmässan

Mässor är ett tydligt exempel på en åtgärd som görs för att företag ska kunna ha en möjlighet att knyta nya kontakter och göra affärer med varandra. Det finns en mässa som heter B2B Företagsmässa som reser omkring till olika platser i landet för att erbjuda en arena för de företag som är intresserade av att utbyta kontakter och hitta förtjänstfulla samarbeten. Mässan vänder sig till mängder av olika branscher och fokus ligger så klart på Business to Business. Mässan är intresserad av att ta tillvara på det personliga mötet mellan företag och på så sätt bygga upp den så viktiga sociala kontakten mellan företagen, den aspekt som kan vara helt avgörande om man lyckas med en affär eller inte. Genom detta forum kommer möjligheterna att ges för att mötet ska bli så bra som möjligt och många företag vänder sig till experter för att synas bättre på mässor. Företaget Stema Specialtryck AB är mycket duktiga på bland annat mässmaterial.

Mässan kommer under 2014 att besöka ett antal olika städer, bland annat Göteborg, Helsingborg och Uppsala. Inträdet till mässan kommer att vara gratis och de som kommer att vara utställare har möjlighet att fritt bjuda in kunder eller de samarbetspartners som man vill ska besöka dem under dessa dagar. Om du är intresserad av att besöka mässan kan du läsa mer på följande länk: www.b2bmässan.se 

Relaterat

Senaste